Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία Χρήστος Χριστοφορίδης και ΣΙΑ ΟΕ δραστηριοποιείται στον χώρο εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρου από το 2004. Τα Κομνηνά Νέστου στον Νομό Ξάνθης, όπου βρίσκονται τα λατομεία της, είναι διάσημα για τους φυσικούς τους πόρους σε δύο τύπους μαρμάρου, White και Silver.

Αποστολή της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των πελατών της στην ανάγκη προμήθειας υψηλής ποιότητας μαρμάρου. Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά, η εταιρία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των προϊόντων και τις μεθόδους εξόρυξης, ελέγχοντας διεξοδικά και αναλύοντας τις πρώτες ύλες.

Οι συνεργασίες της εταιρίας με χώρες υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, όπως Η.Α.Ε., Κίνα, Ιορδανία, Η.Π.Α., Κύπρος, Κορέα και Ινδονησία, ωθούν την εταιρία σε εκτενείς έρευνες για το πώς να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα για τη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρίας περιλαμβάνει την οικολογική ανάκτηση της περιοχής γύρω από τα λατομεία, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος κατά τις εργασίες εξόρυξης. Η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας συμβάλλει στην παραγωγική διαδικασία με σεβασμό στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Με στόχο την εγγυημένη ποιότητα του μαρμάρου, η εταιρία διεξάγει συχνούς και λεπτομερείς ελέγχους.